جلسات منظم و هفتگی ستاد تنظیم بازار به مانند هفته های گذشته به ریاست محمود صوفی فرماندار شهرستان سیاهکل و سایر اعضای این ستاد برگزار گردید. … Continue reading