نخستین فروشگاه رسمی سموم، بذور و کودهای کشاورزی شبکه تعاونی روستایی شهرستان سیاهکل، باحضور ریاست جهادکشاورزی و مدیرتعاون روستایی استان گیلان راه اندازی شد. … Continue reading