از آغاز ماه مبارک رمضان و در قالب طرح همای رحمت و مواسات و جهت تامین بخشی از اقلام مصرفی ۱۵۰بسته سبد کالای حمایتی بین محرومان توزیع شد. … Continue reading